CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào không được đăng ký trong giấy phép của trang web của chúng tôi. Chúng tôi liên tục xem xét hệ thống và dữ liệu của chúng tôi để đảm bảo dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi.

Bảo đảm thanh toán

Thông tin cá nhân và tài chính của bạn an toàn với chúng tôi. Chúng tôi cam kết giữ thông tin bạn gửi cho chúng tôi an toàn và riêng tư bằng cách sử dụng các máy chủ và mã hóa an toàn. Khi bạn đặt phòng với chúng tôi, bạn sẽ được liên kết từ các trang web của chúng tôi đến màn hình tùy chỉnh trên máy chủ bảo mật. Thông tin của bạn được mã hóa trong các chuyến đi của mình qua internet để cấm xem bởi bên thứ ba.

HAIPHONG TOSERCO Tại Hà Nội

about-star